Recomandări de la Comisia Europeană privind sprijinirea agricultorilor

Grupul operativ pentru piețele agricole prezintă recomandări privind sprijinirea agricultorilor

Bruxelles, 14 noiembrie 2016

Comisia va lua în considerare recomandările raportului și va avea un vedere formularea unui răspuns politic corespunzător în concordanță cu sprijinul său permanent pentru sectorul agricol.

Astăzi, Grupul operativ pentru piețele agricole (AMTF), prezidat de Cees Veerman, fost ministru neerlandez al agriculturii și profesor universitar, și-a prezentat raportul comisarului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan.

Înființarea acestui grup operativ, alcătuit din doisprezece experți independenți, reflectă o preocupare sporită în ceea ce privește evoluțiile la nivel mondial în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și, în special, poziția producătorului în acest context. Prin urmare, i s-a cerut grupului operativ să analizeze cum s-ar putea îmbunătăți poziția agricultorilor în cadrul lanțului alimentar.

Raportul, care este rezultatul a 10 luni de muncă, a fost acceptat de comisarul Hogan. Acesta a declarat: „Ca urmare a recentelor dificultăți din anumite sectoare specifice, am identificat nevoia de a consolida rolul agricultorului în cadrul lanțului alimentar, cu scopul de a se asigura că acesta obține un venit echitabil pentru producția sa. Consolidarea rolului și a poziției agricultorului este o prioritate majoră pentru mine. Raportul Grupul operativ pentru piețele agricole reprezintă o contribuție binevenită la dezbaterea privind modalitățile prin care acest lucru poate fi realizat. Acum vom examina raportul și recomandările sale, pentru a oferi un răspuns de politică adecvat. Importanța acestei problematici este deja recunoscută în programul de lucru al Comisiei pentru 2017 și raportul de astăzi va juca un rol-cheie în realizarea acestui angajament.”

În contextul preocupărilor potrivit cărora agricultorii sunt cel mai grav afectați de consecințele volatilității prețurilor și ale perioadelor prelungite de prețuri scăzute, raportul grupului operativ ajunge la concluzia că actualul cadru de politică referitor la lanțul de aprovizionare „poate și ar trebui să fie îmbunătățit”. Una dintre concluzii indică nevoia de a adopta noi norme la nivelul UE pentru a acoperi anumite practici comerciale neloiale, precum și de a implementa sisteme eficace de asigurare a aplicării legislației în statele membre, cum ar fi utilizarea unui arbitru în cadrul lanțului alimentar.

Alte recomandări se referă la ameliorarea transparenței pieței, consolidarea cooperării între agricultori, facilitarea accesului agricultorilor la finanțare și utilizarea la scară mai largă a instrumentelor de gestionare a riscurilor. Raportul grupului operativ recomandă, în special:

  • ameliorarea transparenței pieței, introducerea obligativității de raportare a prețurilor și furnizarea de informații mai actuale și mai standardizate;

  • în ceea ce privește practicile comerciale neloiale, deși inițiativele voluntare au fost utile, acestea nu au fost suficiente pentru a garanta o aplicare eficace și independentă. Prin urmare, ar trebui introdusă o legislație-cadru la nivelul UE și, de asemenea, ar trebuie să se sprijine introducerea unor sisteme eficace de asigurare a respectării normelor în statele membre, care să prevadă, de exemplu, utilizarea unui arbitru în cadrul lanțului alimentar. Există, de asemenea, recomandări privind contractele în scris obligatorii, care ar fi și în beneficiul agricultorilor;

  • în ceea ce privește consolidarea cooperării între agricultori, normele referitoare la organizarea colectivă și dreptul concurenței ar trebui să fie clare și fezabile, pentru a spori în mod real posibilitățile lor de cooperare;

  • în vederea facilitării accesului agricultorilor la finanțare, ar putea fi folosite într-o mai mare măsură instrumentele financiare. Banca Europeană de Investiții (BEI) ar putea juca un rol în acest sens și, în plus, ar putea fi implicată în dezvoltarea unui mecanism de garantare a creditelor de export;

  • referitor la gestionarea riscurilor, instrumentele existente ar trebui îmbunătățite. Piețele la termen le oferă agricultorilor un instrument suplimentar, dar mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește sensibilizarea și formarea.

Înființat în ianuarie 2016, AMTF a examinat și o serie de aspecte care vor alimenta dezbaterea cu privire la politica agricolă comună (PAC) de după 2020, subliniind provocările legate de schimbările climatice și de deficitul de apă și de combustibili fosili. Raportul se referă la importanța de a remunera corect agricultorii pentru furnizarea de bunuri și servicii publice. De asemenea, acesta sugerează posibilitatea introducerii unor elemente de politică privind gestionarea integrată a riscurilor la nivelul UE. Nu în ultimul rând, se subliniază importanța cercetării și inovării – și a atragerii tinerilor în sectorul agriculturii – pentru a putea face față provocărilor viitoare.

Recomandări de la Comisia Europeană privind sprijinirea agricultorilor | Europedirect Botoșani

Radu Cajvaneanu
Vicepresedinte executiv

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani

coordonator

Centrul EUROPE DIRECT Botosani 
Pietonalul Transilvaniei nr. 2 (Piata Centrala ) Botosani
Tel/fax.: F: 0040 231 51 73 43 
(orele 09,00 -13,00; 16,00 – 18,00)

Botosani eurochannel

Canal video +4,5 milioane vizualizari

1500  vizualizari zilnic!

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus