Alege să fii salvator !

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere organizate în acest an de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. La Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (durata studiilor patru ani) au fost scoase la concurs 35 de locuri, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti (durata studiilor doi ani) sunt disponibile 125 de locuri pentru subofiţeri, iar la Facultatea de Poliţie – Drept (durata studiilor patru ani) – 1 loc pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Etape şi probe de concurs: a) etapa probelor eliminatorii: – evaluarea psihologică; – examinarea medicală; – verificarea aptitudinilor fizice. b) etapa probei de evaluare a cunoştinţelor: – lucrare scrisă, tip grilă, la algebră, elemente de analiză matematică şi fizică – pentru Facultatea de Pompieri; – lucrare scrisă, tip grilă, la matematică şi fizică, pentru Şcoala de Subofiţeri. La instituţiile de învăţământ aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, au fost scoase la concurs următoarele locuri: – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu (durata studiilor trei ani) –”Finanţe – contabilitate” – 8 locuri pentru I.G.S.U.; – Academia Tehnică Militară Bucureşti (durata studiilor patru ani) – 11 locuri pentru I.G.S.U., din care : 4 locuri la “Transmisiuni”, 2 locuri la “Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”, 3 locuri la “Inginerie genistică” şi 2 locuri pentru “Ingineria autovehiculelor”. – Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti (durata 2 ani) – 7 locuri pentru IGSU, din care 4 patru la specialitatea “Tehnică şi comunicaţii” şi 3 la “Construcţii”. Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi, cu excepţia locurilor prevăzute pentru Facultatea de Poliţie – Drept şi pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, unde pot candida şi femei. Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de până la 27 ani; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată, pentru săvârşirea de infracţiuni; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m pentru bărbaţi şi 1.65 m pentru femei. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, strada Uzinei, nr. 3, astfel: – pentru Facultatea de Pompieri – până la data de 02.06.2014; – pentru Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă “Boldeşti” – până la data de: 15.04.2014, pentru seria I; 03.06.2014, pentru seria II; 21.07.2014, pentru seria III. Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul ISU Botoşani, telefon la 0231/508.129 sau 0231/508.015. De asemenea, se pot accesa următoarele site-uri: – www.academiadepolitie.ro – www.scoaladepompieri.ro – www.armyacademy.ro – www.mta.ro – www.ncoacademy.ro . 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus