UN STUDIU EMINAMENTE  CULTURAL: „EPISTOLARUL…”   LUI  DUMITRU  LAVRIC (XXIV)

UN STUDIU EMINAMENTE CULTURAL: „EPISTOLARUL…” LUI DUMITRU LAVRIC (XXIV)

RECENZIE de GEORGICĂ MANOLE

O altă carte pe care Dumitru Lavric o supune analizei sale este şi „N. Steinhardt – Între lumi” (convorbiri cu Nicolae Băciuţ, Editura „Dacia”, 2001). Corespondenţa s-a desfăşurat fără ca cei doi comunicatori, Steinhardt şi Băciuţ, să se vadă mai mult de câteva ori, fapt ce a determinat să fie abordată metoda epistolară. Autorul studiului reţine o explicaţie a lui Nicolae Băciuţ: „Cum n-am avut şansa să mă apropii prea mult de N. Steinhardt – erau toate locurile ocupate, aş spune acum, cu amărăciune – am recurs la un mod mai puţin obişnuit de a-l cunoaşte, dincolo de scrisul său, pe acest Sfânt: am început să-i scriu şi apoi să-l „provoc”, scrisoare după scrisoare, cu câte un lot de întrebări”. Epistolarul, într-o interpretare a lui Dumitru Lavric, are ca principale caracteristici: 1. „aflându-şi locul într-o carte, convorbirile…epistolare îl proiectează pe Steinhardt ca fiinţă a intervalului, între două lumi, aşa cum însuşi se percepea (neteluric), suspendat „între” şi fără a avea acces la acel „întru” pentru care pleda Noica”; 2. „retras în spatele fiinţei de hârtie, cel chestionat îşi deplânge căderea în ispită”; 3. „un prim fapt biografic este … momentul arestării şi sfatul părintesc ce premerge acestuia”; 4. „e de descoperit experienţa iniţiatică prin care eroul îşi depăşeşte statutul de „iepure”; 5. „nu lipsesc referirile la consecinţele senectuţii”; 6. „nu-i scapă epistolierului de la Rohia nici meditaţiile asupra prezentului propriei vieţi”; 7. „nu lipsesc – nu puteau să lipsească – din scrisorile redactate de la Rohia referirile la Cerberul cenzurii”; 8. „existenţa unor convingătoare teoretizări privind dimensiunea metafizică a comunicării” etc. Dumitru Lavric ţine să avizeze eventualul cititor al acestei corespondenţe despre câteva teme pe care Steinhardt le dezvoltă, cum ar fi: „postura de zoon politikon”, „fascinaţia pentru carte ca obiect”, „sentimentul de înscriere a talentului în zona misterului şi a aproape inexplicabilului indefinibil”, „scrisul ca boierie”, „trecerea într-un con de umbră a ficţionalului”, „riscurile libertăţii”, „sindromul sinuciderii tipografice în comunism”, „ideea proustiană a fericirii ca eroare” etc. Epistolarul abundă în referiri la personalităţi culturale româneşti precum: Constantin Noica, Nae Ionescu, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Cărtărescu, Mircea Dinescu, Eugen Barbu, Geo Bogza şi alţii. Dintre punctele de vedre reţinute de Dumitru Lavric îl reluăm pe cel despre Eugen Barbu: „Aşa, bunăoară, despre două cărţi pe care le socotesc a fi dintre cele mai frumoase ale literaturii române – „Groapa” şi „Săptămâna nebunilor” – nu am publicat nimic fiindcă autorul îmi pare a fi un om odios, care a vorbit şi a scris cum nu se poate mai nedrept şi mai spurcat cu privire la nişte prieteni ai mei.   A-l lăuda (cu s-ar cuveni) ar fi totuna cu a-mi trăda prietenii. Cât despre cele două romane pe care le preţuiesc, repet fără a şovăi: Eugen Barbu e o jigodie, însă „Groapa” şi „Săptămâna nebunilor” sunt două splendide realizări şi izbânzi ale genului epic în literatura română”.

         O „comunicare ca voce a unui Timp” este considerată corespondenţa dintre Aurel Dumitraşcu şi Adrian Alui Gheorghe care, consideră Dumitru Lavric, şi-au centrat discursul, încă de la debut, pe „profesiile (şi profeţiile) de credinţă”. În acest sens, Dumitru Lavric ne recomandă volumul „Aurel Dumitraşcu – Adrian Alui Gheorghe – Frig sau despre cum poezia ne-a furat moartea. Epistolar 1978-1990” (prefaţă de Irinel Antoniu, fişe dicţionar: Vasile Spiridon, Editura „Conta”, 2008), a cărui conţinut este caracterizat astfel: 1. „un veritabil roman epistolar plasat cronologic între anii 1978-1990”; 2. „imagine a unei prietenii care a creat o rodnică dependenţă faţă de scrisul epistolar abordat cu patetism şi umor”; 3. „imagine a unei lumi a tristeţii şi iluziei”; 4. „îşi proiectează relaţia în transcendent sau în culorile mateine ale crepusculului nobiliar”; 5. „decupează în memorie Sinistrul în care au / am trăit: constrângerile Lagărului numit Sistem”; 6. „climatul scriitoricesc al deceniului este măsurat prin reprezentanţii breslei”; 7. „ambii au tendinţa de a introduce în consideraţii şi comentarii argumente extraliterare”; 8. „comune sunt şi experienţele celor doi în sfera lui „homo sum”; 9.”e de recunoscut mai-mult-decât prietenia, acea intropatie ce presupune întrepătrunderea afectiv-intelectuală într-o frăţie de viaţă şi de moarte”; 10. „condensat pe elemente de „ars poetica” etc.

Scrisorile lui Dan Petrescu către Liviu Antonesei au fost publicate în „Scrisori către Liviu, 1994-2004” (Editura „Paralela 45”, 2004). Analiza lor făcută de Dumitru Lavric a fost pusă sub titlul „Un epistolier bine dispus”, considerând că Dan Petrescu realizează o „cronică veselă a deceniului post-decembrist 1994-2004”. Adaugă Dumitru Lavric în legătură cu această corespondenţă: 1. „interes pentru resuscitarea nonficţionalului”; 2. „subiectele şi tonul acestor scrisori sunt dintre cele mai variate”; 3. „ poposeşte un spirit iscoditor şi, în aceeaşi măsură, cârtitor”; 4. „eleganţa aristocratică a ieşeanului transmutat de pe malul Bahluiului pe cel al Dâmboviţei devine miticism post-modern”; 5. „Dan Petrescu desfăşoară un sadism vesel, atrăgând în plasa ironiei şi râsul subţire”; 6. „ maniera este a lui Caragiale şi Călinescu, iar efectul e de Olimp Vesel”; 7. „universul evocat devine unul al desenelor animate şi, este adevărat, epistolierul Dan Petrescu procedează prin reducerea dimensiunilor” etc. Concluzia finală a lui Dumitru Lavric este: „E de observat că verva pamfletară a epistolierului produce suficiente injoncţiuni – specifice istoriilor orale atât de iubite de români -, fapt pentru care a fost etichetat cu severitate: veleitar întru ale prozei, etern debutant, elucubraţii epistolare, otrăvuri personale…”. (VA URMA)

 

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus