Sinteza activităţii ITM Botoşani pe luna SEPTEMBRIE 2017

În cursul lunii septembrie 2017 în   domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale   la   un număr de 117 angajatori, cu un număr de 3119 salariaţi din care 1227 femei. Au fost sanctionaţi 20 angajatori, au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale din care 16 avertismente  şi 8 amenzi, în valoare totală de 126.000 lei.

Au   fost   depistate   63 persoane   desfăşurând   muncă   nedeclarată (fără contracte de muncă şi netransmitere în termen legal conform HG 500/2011, art. 4, alin.1, litera a), fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 120.000 lei, în acest sens.

Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :

-      nepăstrarea evidenţei timpului de muncă,

-      nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară,

-      nerespectarea dispoziţiilor legale privind repaosul săptămânal.

În cursul lunii septembrie 2017, în cadrul   domeniului   Sănătate şi Securitate în Muncă s-au   desfăşurat următoarele activităţi:

- au fost efectuate controale la 48 agenţi economici, fiind constatate 125 neconformităţi şi au fost dispuse 131 măsuri. Au fost aplicate 125 sancţiuni contravenţionale din care 124 avertismente şi amenzi în valoare de 5.000 lei ;

-   4 evenimente   au fost   comunicate în această   lună   de către angajatori ;

- s-au cercetat de către angajatori un număr de 5 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;

- un eveniment a fost cercetat de ITM şi avizat de IM ;

- au fost înregistrate 5 accidente de muncă, toate fiind soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control:

-         lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională

-         neinstruirea lucrătorilor la angajare

-         lipsa planul de prevenire şi protecţie

-         neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic

-         nu erau întocmite instrucţiunile proprii

-         lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

-         nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare

-         angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor

-         angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor

-         neanunţarea de către angajator a evenimentelor în care au fost implicaţi lucrătorii.

 

În această lună au fost înregistrate 68 petiţii. Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale, nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor suplimentare, muncă fără forme legale, nerespectarea prevederilor HG 500 – privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, nereguli SSM . Domeniile de activitate de unde provin sesizările sunt : prestări servicii,

agricultură,   confecţii, construcţii, comerţ, producţie, etc.

 

     Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor Sănătatea şi Securitatea   Muncii   şi   Control   Relaţii   de   Muncă,   în   cursul   lunii septembrie   2017   este   de 131.000 lei.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus