Ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani în data de 27 martie a.c.

Ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani în data de 27 martie a.c.

În ședința ordinară a Consiliului Județean, convocată în data de 27 martie a.c. , proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Interpelări.

2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani

din data de 23 februarie 2017 și 28 februarie 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului

Tehnologic Special „Sfântul Stelian” Botoşani în Şcoala Profesională Specială

Sfântul Stelian” Botoşani.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului

Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi în Şcoala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului

special din Judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2017 –2018.

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia

Părinţilor Copiilor cu Autism a unui spaţiu în suprafaţă de 64,32 mp, amplasat în clădirea „Centru de Plasament pentru Copiii cu Handicap” situat în municipiul

Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, aparţinând domeniului public al Judeţului

Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de 2 mp din clădirea situată în comuna Drăgușeni, județul Botoșani, aflată în domeniul public al județului Botoşani și în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga.

8. Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între

Consiliul Judeţean Botoşani și Inspectoratul Școlar Judeţean Botoşani, învederea cofinanţării cu suma de 97.520 lei în scopul organizării etapelor judeţene și regionale/interjudeţene ale olimpiadelor și concursurilor școlare în anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între

Consiliul Judeţean Botoşani și Societatea de Știinţe Matematice Filiala Botoşani,

în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean

Dimitrie Pompeiu”, ediția a XVII-a.

11. Proiect de hotărâre privind aprobareavalorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Modernizare și consolidare DJ 282A, din DN 29D Ionăşeni –Măşcăteni, km 0+000-10+000”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a

obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 292A, Corlăteni–Dimăcheni, km 0+000-2+500”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 294C, Manoleasa –Zahoreni –Borolea, km 0+000-

7+000”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Reabilitare, restaurare și valorificarea durabilă a Muzeului Judeţean Botoşani”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Botoşani la co-

finanțarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare–epurarea apelor uzate în județul Botoşani”.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei

alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.

32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială –Comuna Călăraşi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din

venituri proprii, pe anul 2017.

18. Diverse.

Şedinţa este publică.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus