Sase proiecte de mediu din Romania au obtinut finantari in valoare totala de 4,9 milioane de euro

Sase proiecte de mediu din Romania au obtinut finantari in valoare totala de 4,9 milioane de euro

6 proiecte de mediu din Romania au obtinut o finantare in valoare de 4,9 milioane de euro in cadrul diferitelor componente ale programului LIFE+. Ele includ un proiect al Primariei Bucuresti referitor la evaluarea conditiilor de mediu (componenta LIFE+ Politică și Guvernanță de Mediu), 4 proiecte de conservare a naturii si faunei (componenta LIFE+ Natura), precum si un proiect de constientizare a impactului de mediu in cazul producerii si utilizarii echipamentelor electrice si electronice si de promovare a energiei verzi (componenta LIFE+ Informare și Comunicare).

 

In cadrul apelului de propuneri de proiecte, au fost depuse 1 468 de cereri de finantare, din care au fost selectate 225. In ansamblu, proiectele reprezinta o investitie totala de aproximativ 589 milioane euro, din care contributia Uniunii Europene se ridica la aproximativ 282 milioane de euro.

 

Anuntul de presa integral este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/romania/news/30042014_mediu_si_politici_climatice_finantari_program_life_ro.htm

 

Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 225 de noi proiecte în cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele selecționate au fost transmise de beneficiari din toate cele 28 de state membre și includ acțiuni în domeniul conservării naturii, al schimbărilor climatice, al politicii de mediu și al informării și comunicării privind chestiunile legate de mediu, desfășurate în întreaga UE. Proiectele reprezintă, în ansamblu, o investiție totală de circa 589,3 milioane EUR, din care 282,6 milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.
Dl Janez Potočnik, comisar pentru mediu, a declarat: „În ultimul an din actuala perioadă de programare, programul LIFE+ își demonstrează încă o dată capacitatea de a furniza un sprijinfinanciar esențial pentru proiectele de mediu și de conservare a naturii care au o valoare adăugată considerabilă pentru UE. Cele mai recente proiecte transmise vor reprezenta o contribuție esențială la menținerea, conservarea și consolidarea capitalului natural al Europei și vor sprijini totodată o creștere durabilă grație investițiilor într-o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor. Succesul larg recunoscut al programului LIFE+ și al proiectelor sale a dus recent la adoptarea unui nou Regulament LIFE pentru mediu și politici climatice pentru perioada 2014-2020, care va beneficia de un buget majorat”.
Dna Connie Hedegaard, comisar pentru politici climatice, a declarat: „Mă bucur să văd și anul acesta atâtea proiecte inovatoare. Și, pentru ca acestea să poată fi desfășurate, vom contribui cu peste 41,2 milioane EUR, cu un buget total de 109,4 milioane EUR. Un număr tot mai mare de proiecte LIFE contribuie la combaterea schimbărilor climatice și dorim să încurajăm și mai mult acest lucru. Noul

program

LIFE pentru perioada 2014-2020 va rezerva peste 850 de milioane EUR pentru combaterea schimbărilor climatice, ceea ce va tripla suma cheltuită în acest scop.”

În urma celei mai recente cereri de propuneri, care s-a încheiat în iunie 2013, Comisia a primit 1 468 de propuneri. Dintre acestea, 225 au fost selecționate pentru cofinanțare în cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natură și biodiversitate, LIFE+ Politicăși guvernanță în materie de mediu și LIFE+ Informare și comunicare.
1) Proiectele LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a speciilor și a habitatelor pe cale de dispariție. Dintre cele 342 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 92 de proiecte depuse de parteneriate create între organisme de conservare a naturii, autorități guvernamentale și alte părți interesate. Proiectele selecționate, coordonate de beneficiarii acestora din 25 de state membre, reprezintă o investiție totală de 262,5 milioane EUR, din care aproximativ 147,9 milioane EUR vor fi furnizate de UE. Majoritatea proiectelor (79) se înscriu în categoria „Natură” și vor contribui la implementarea directivelor „Păsări” și/sau „Habitate” și la dezvoltarea rețelei Natura 2000. Celelalte 13 sunt proiecte privind „Biodiversitatea”, o categorie de proiecte LIFE+ destinată inițiativelor-pilot care abordează aspecte mai vaste ce țin de biodiversitate.
2) Proiectele LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu sunt proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea unor idei de politică, tehnologii, metode și instrumente inovatoare. Dintre cele 961 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 125 de proiecte depuse de o gamă largă de organizații din sectorul public și privat. Proiectele selecționate, coordonate de beneficiari ai proiectelor din 22 de state membre, reprezintă o investiție totală de 318,5 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 130,8 milioane EUR.

În cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste 41,2 milioane EUR la 33 de proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice,cu un buget total de 109,4 milioane EUR. Proiectele selecționate, desfășurate în Austria, Belgia, Germania, Spania, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Suedia și Marea Britanie, figurează în anexa la prezentul comunicat de presă. În plus, numeroase alte proiecte care vizează alte aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.

Printre alte domenii importante de interes se numără deșeurile și resursele naturale, inovarea, apa și substanțele chimice.

3) Proiectele LIFE+ Informare și comunicare diseminează informații și atrag atenția asupra problemelor de mediu. Dintre cele 165 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare opt (8) proiecte depuse de diferite organizații publice și private implicate în aspecte privind natura și/sau mediul. Proiectele se desfășoară în șase state membre (Austria, Cipru, Grecia, Ungaria, Polonia și România) și reprezintă o investiție totală de 8,3 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 3,9 milioane EUR.

Jumătate din cele opt proiecte sunt campanii privind politica de mediu a UE, trei vizează sensibilizarea publicului în legătură cu natura și biodiversitatea, iar unul este axat pe prevenirea incendiilor forestiere.

Context

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu și dispune de un buget total de 2,1 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Comisia a lansat în fiecare an câte o cerere de propuneri de proiecte LIFE+.

Programul LIFE va continua în perioada 2014-2020 în cadrul noului Regulament LIFE pentru mediu și politici climatice. Pentru această perioadă, programul are la dispoziție un buget total de 3,4 miliarde EUR, în prețurile din decembrie 2013, și va cuprinde un subprogram pentru mediu și un subprogram pentru politici climatice.

Radu Cajvaneanu
Vicepresedinte voluntar

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus