RAPORTUL  activităţii ITM  Botoşani pentru trimestrul III al  anului  2017 -SINTEZĂ

RAPORTUL activităţii ITM Botoşani pentru trimestrul III al anului 2017 -SINTEZĂ

Serviciul Relatii de Muncă

Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – R.M., în perioada 01.07.201730.09.2017, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 294 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 52 angajatori, au fost dispuse 440măsuri de remediere, au fost aplicate 58 sancţiuni contravenţionale, dintre care 12 amenzi în valoare totală de 216.000 lei şi 46avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă.

În perioada 01.07.201730.09.2017, compartimentul Control Relaţii de Muncă şi-a desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de actiuni” al ITM Botosani pentru anul 2017.

În perioada 01.07.201730.09.2017 au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 290 agenţi economici, având 10.441 salariaţi din care 5454femei, fiind identificate un număr de 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare si un numar de 129 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată.

În urma acestor verificări au fost aplicate 8 amenzi în valoare totală de 210.000 lei şi au fost dispuse un număr de 8 măsuri.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă fără forme legale s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din dreptul muncii.

În acest sens, au fost aplicate un număr de 5 sanctiuni contraventionale, 4 amenzi si un avertisment,valoarea amenzilor fiind de 6.000 lei.

Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G. 25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Pe parcursul trimestrului III – 2017, au fost efectuate 5controale, din care 4 împreună IGI, nefiind depistaţi cetăţeni straini aflaţi în situaţii ilegale. Deasemenea, am răspuns promt tuturor solicitărilor venite din partea Biroului pentru Imigrări al Judeţului Botoşani, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat cu Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea intensificarii acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000

referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

În perioada 01.07.2017 – 30.09.2017 au fost efectuate 10 controale, la nivelul judeţului fiind activi doar doi agenti de ocuparea fortei de muncă. În urma controalelor efectuate nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

În urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă în această perioada au fost efectuate 2 controale, nefiind constatate încălcări ale prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În conformitate cu prevederile H.G. 500/2011 privind întocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic, in termenul legal, din totalul de 288 angajatori controlaţi în perioada 01.07.201730.09.2017, s-au constatat deficienţe la 41 dintre aceştia.Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 73 măsuri, au fost aplicate 41 sancţiuni contravenţionale, din care 41 avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Înperioada 01.07.201730.09.2017 în urma verificărilor referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale din Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost efectuat 3 controale, nefiind depistati angajatori cu deficiente. În această perioadă un numar de 9 angajatori au achiziţionat Registrul de evidenţă a zilierilor, un număr de 49angajatori au transmis copia registrului, fiind înregistrate 14.892 poziţii în registru.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2017, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au verificat 28 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un numar de 8unităţi nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 8 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarata la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul serviciilor de spălătorie auto : 20-22.07.2017.

Au fost controlati un numar de 12 angajatori, cu un numar de 61 de angajati. S-au dispus 10 măsuri şi o sancţiune contravenţională.

Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarata la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor : 03-05.08.2017.

Au fost controlati un numar de 5 angajatori, cu un numar de 213 de angajati. S-au dispus 8 masuri si 1 sanctiune contraventională.

Campanie Naţională “O zi pe săptămână”

Au fost controlaţi un număr de 36 angajatori. Un angajator a fost sancţionat cu amendă în valoare de 10.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale. Au mai fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale cu avertisment, şi au fost dispuse 44 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă

- 149 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

- 414 sancţiuni contravenţionale din care 16 amenzi în valoare de 92000 lei şi 398 avertismente.

CAMPANII ŞI ACŢIUNI DESFĂŞURATE

1.Campanie naţională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor

Au fost efectuate un număr de 30 controale la 30 angajatori cu un total de 4855 angajaţi, fiind constatate un număr de 68 neconformităţi aferente „tematicii de control instruire şi informare”, pentru care s-au dispus un număr de 68 măsuri şi 68 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

2. Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile

Au fost efectuate un număr de 6 controale la 6 angajatori cu un total de 54 angajaţi, fiind constatate un număr de 9 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 9 măsuri şi 9 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

3. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de către Comisia Europeană

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 11 unităţi din domeniu, fiind controlate un număr de 72 produse industriale, nefiind constatate neconformităţi faţă de prevederile legale.

4.Acţiune de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conţinut de silice cristalină

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 5 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 9 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale din care două amenzi în valoare de 10000 lei şi 7 avertismente.

5. Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 10 unităţi, cu 1272 salariaţi, fiind verificate un număr de 69 măsuri dispuse cu ocazia cercetării evenimentului, din care 42 au fost realizate şi 27 nerealizate, fiind dispuse măsuri de intrare în legalitate, şi fiind aplicate un număr de 27 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători)

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 10 unităţi, fiind constatate un număr de 20 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 20 sancţiuni contravenţionale din care o amenda în valoare de 4000 lei şi 19 avertismente.

7. Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 12 unităţi, cu 2714 salariaţi, fiind constatate un număr de 13 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale din care o amenda în valoare de 5000 lei şi 12 avertismente.

Verificarea aplicării prevederilor OG nr.27/2002 aprobata prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor :

-numărul sesizarilor înregistrate în această perioadă a fost de 150. Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale, nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor suplimentare, muncă fără forme legale, nerespectarea prevederilor HG 500 – privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, nereguli SSM . Domeniile de activitate, de unde provin sesizările sunt : prestări servicii, agricultură, confecţii, construcţii, comerţ, producţie, etc.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cursul trimestrului III în cadrul ITM Botoşani, de către serviciile Control Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă, este de 308.000 lei.

pt. Inspector – şef

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector şef-adjunct Relatii de Muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus