POLIȚIȘTII LOCALI AU ATRIBUȚII ȘI ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII

POLIȚIȘTII LOCALI AU ATRIBUȚII ȘI ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII

   Comunicat de Presa

 

 

       Potrivit atribuțiilor stabilite prin art.8 din Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale și art.27 din H.G. nr.1332/2010 „Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale”, în domeniul disciplinei în construcții polițiștii locali desfășoară următoarele activități:

a)efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire/desființare sau cu nerespectarea acesteia;

b)verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții.

c)constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii,

d)efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părților carosabile și pietonale,

 

De la începutul anului 2017, în cadrul serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au fost primite și instrumentate un număr de 402 reclamații și sesizări.

Sesizările se referă la execuția lucrărilor de construire locuințe, spații de producție și prestări servicii, extinderi de apartamente, recompartimentări apartamente, șarpante, termoizolații fațade bloc, împrejmuiri, lucrări la rețelele edilitare, amplasare construcții pe domeniul public ( garaje, chioșcuri).

În perioada 01.01.-24.11.2017, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au efectuat controale cu privire la respectarea disciplinei în domeniul execuției lucrărilor de construcții pe raza municipiului Botoșani la 94 de obiective, constatând următoarele:

       Un număr de 73 de obiective au fost executate fără autorizație de construire(locuințe, anexe gospodărești, împrejmuiri terenuri, spații de producție/prestări servicii, recompartimentări interioare și extinderi apartamente, șarpante, termoizolații la fațadele blocurilor, locuințe si spații prestări servicii realizate în extravilanul municipiului Botoșani).

Un număr de 9 obiective au fost executate cu nerespectarea autorizației de construire.

Nerespectarea autorizației de construire se referă la: nerespectarea amplasamentului ( amplasarea construcției față de limitele proprietății), nerespectarea regimului de înălțime, nerespectarea dimensiunilor exterioare în plan ale construcției.

Din obiectivele controlate, doar un număr de 12 respectă pevederile Autorizațiilor de Construire eliberate de Primăria municipiului Botoșani.

La obiectivele executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 206.500 lei și s-au dispus următoarele măsuri, după caz: oprirea lucrărilor, intrare în legalitate prin obținerea autorizației de construire sau dezafectarea lucrărilor realizate ilegal.

Întrucât în extravilanul municipiului Botoșani se pot executa doar anexe ale exploatațiilor agricole, măsura stabilită prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor este dezafectarea locuințelor ilegal realizate, nu de intrare în legalitate prin obținerea autorizației de construire.

Pentru sustragerea de la efectuarea controlului prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate de organul de control, au fost aplicate 3 sancțiuni în cuantum de 3.000 lei fiecare.

 

 

Controalele au fost efectuate etapizat pe zone, atât în baza planurilor de muncă aprobate de Primarul municipiului Botoșani, cât și din oficiu.

 

Începând cu data de 01.07.2017 cuantumul contravenților prevăzut de art.26, din Legea nr.50/1991 republicată este:

Între 1.000 lei și 100.000 lei pentru executarea sau desființarea totală ori parțială fără autorizație de construire a lucrărilor de către investitor și executant .

Între 50.000 lei și 100.000 lei pentru executarea   sau desființarea lucrărilor cu nerespectarea autorizației de construire și a prevederilor proiectului tehnic.

Având în vedere cuantumul mare al amenzilor pentru nerespectarea autorizației de construire și a prevederilor proiectului tehnic, respectiv minimul amenzii este de 50.000 lei, atragem atenția investitorilor și executanților ca, la execuția lucrărilor de construire să respecte întocmai autorizația de construire și prevederile proiectului tehnic.

Precizăm că, potrivit art.26 alin.1 lit.f) din Legea nr.50/1991 republicată „împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

În continuare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal vor desfășura acțiuni de control pe zone, pentru identificarea lucrărilor la obiectivele care nu respectă autorizația de construire și prevederile proiectului tehnic.

 

 

Întocmit,

Șef Serviciu D.C.A.S.

Ing. Florin Prodan

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus