Noutăți de interes public de la Comisia Europeană

Eurostat: Femeile din UE au primul copil în medie la 29 de ani

În 2016, în Uniunea Europeană (UE) s-au născut 5,148 milioane de copii, comparativ cu 5,103 milioane în 2015; În medie, în UE, femeile care au născut primul copil în 2016 aveau 29 de ani. În statele membre, mamele pentru prima dată au fost, în medie, cele mai mici din Bulgaria și cele mai în vârstă din Italia. Aproximativ 5% dintre nașterile primilor copii din UE în 2016 au fost la femei cu vârste mai mici de 20 de ani (adolescente) și de aproximativ 3% la femei de 40 de ani și peste. Dintre cele 5,148 milioane de nașteri din UE în 2016, aproape 1 din 5 (sau aproape 930 000) a avut loc pentru un al treilea copil sau pentru un copil ulterior. În ansamblu, rata fertilității totale în UE a fost de 1,60 nașteri per femeie în 2016. Acesta a variat între statele membre de la 1,34 în Spania și Italia la 1,92 în Franța. Aceste informații provin din datele publicate recent de Eurostat, oficiul statistic al Uniunii Europene.aici . (Pentru mai multe informații: Christian Wigand – Tel .: +32 229 62253; Sara Soumillion – Tel .: + 32 229 67094)

 

112 eCall devine obligatoriu pentru noile tipuri de vehicule

Începând cu 31 martie, sistemul de urgență „eCall” pe bază de 112 va deveni obligatoriu pe întreg teritoriul UE pentru noile tipuri de autoturisme și vehicule ușoare. Acesta este rezultatul legislației adoptate de Uniunea Europeană în 2015, la inițiativa Comisiei Europene. Sistemul eCall formează automat numărul unic de urgență 112 al Europei în cazul unui accident rutier grav și comunică localizarea vehiculului cu serviciile de urgență prin utilizarea sistemului european de navigație prin satelit Galileo. Sistemul eCall – care poate fi declanșat manual – transmite numai informații esențiale și nu stochează sau înregistrează date. Comisia a testat deja soluțiile eCall ale producătorilor în Centrul Comun de Cercetare și a emis orientărila centrele de omologare de tip în ianuarie 2018. Se estimează că sistemul eCall va reduce timpul de răspuns al serviciilor de urgență cu 50% în mediul rural și cu până la 60% în zonele construite, economisind astfel sute de vieți în fiecare an și reducând consecințele leziuni. În 2016, 25 500 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE, în timp ce alte 135 000 au suferit vătămări grave . Pentru a salva mai multe vieți și pentru a continua construirea unei Europe care să protejeze, Comisia Europeană lucrează în prezent la o nouă serie de inițiative privind siguranța rutieră. Se așteaptă ca acestea să fie prezentate mai târziu în cursul anului. (Pentru mai multe informații: Enrico Brivio – Tel .: +32 229 56172; Alexis Perier – Tel .: +32 229 6 91 43)

Inițiativa cetățenească europeană: 9 milioane de cetățeni s-au implicat în procesul legislativ al UE

Bruxelles, 28 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat cel de al doilea Raport referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană (ICE).

Se estimează că din 2012, de când este în vigoare acest nou instrument, 9 milioane de europeni din toate cele 28 de state membre au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană. Patru inițiative reușite au colectat până în prezent peste 1 milion de semnături fiecare, iar Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni subsecvente cu privire la 3 dintre acestea.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Faptul că 9 milioane de persoane au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană în ultimii 6 ani arată că acest instrument stimulează implicarea și dezbaterile la nivel transfrontalier, cu un impact concret asupra politicilor UE. Trebuie însă să mergem și mai departe: propunerea noastră recentă de reformă le va facilita și mai mult cetățenilor acțiunile de lansare și sprijinire de noi inițiative și le va permite totodată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani să își exprime punctul de vedere. „

În ultimii 3 ani instrumentul a făcut obiectul unor îmbunătățiri fără caracter legislativ. De asemenea, Comisia Juncker a optat pentru o abordare cu un caracter politic mai pronunțat, toate cererile de înregistrare (înainte de colectarea semnăturilor) fiind în prezent examinate de către colegiul comisarilor, iar în unele cazuri acceptându-se o înregistrare parțială. În urma acestor modificări s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de inițiative acceptate pentru înregistrare, și anume aproximativ 90 % din inițiativele propuse din aprilie 2015, comparativ cu 60 % din totalul propunerilor depuse în perioada de 3 ani care a precedat această dată.

Printre cele 4 inițiative cetățenești care au obținut sprijinul a peste 1 milion de cetățeni se află inițiativa Stop Vivisection (Opriți vivisecția), în cazul căreia Comisia a adoptat acțiuni fără caracter legislativ; ca răspuns la inițiativa Right2Water (Dreptul la apă) Comisia a propus, în luna februarie, revizuirea Directivei privind apa potabilă; iar în cazul inițiativei Ban glyphosate and toxic pesticides (Interzicerea glifosatului și a pesticidelor toxice), Comisia a anunțat o propunere legislativă în vederea îmbunătățirii transparenței evaluărilor științifice și a procesului decizional.

După ce Comisia și-a prezentat primul raport privind aplicarea inițiativei cetățenești europene, în martie 2015, s-a lansat un proces de revizuire pentru a îmbunătăți eficacitatea instrumentului, în special o consultare publică deschisă. Ulterior, la 13 septembrie 2017, Comisia a propus un nou regulament care trebuie în prezent adoptat de către Parlamentul European și Consiliu. Noul regulament va face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat de către organizatori și susținători. Comisia insistă ca regulamentul să fie adoptat până la sfârșitul anului 2018, astfel încât acesta să poată intra în vigoare în ianuarie 2020.

Propunerile vor fi discutate cu părțile interesate în cadrul „Zilei Inițiativei Cetățenești Europene”, organizate de către Comitetul Economic și Social European în data de 10 aprilie.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat.

După înregistrarea oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite ca 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind inițiativa cetățenească, sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Citeste mai mult

Beneficii mai mari pentru consumatori: transferuri în euro ieftine oriunde în Uniune și conversii valutare mai echitabile

Bruxelles, 28 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană propune scăderea costurilor plăților transfrontaliere în euro la nivelul întregii Uniuni. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro.

Propunerea de astăzi urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro. Astfel, toți consumatorii și toate întreprinderile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate. Pentru toate plățile transfrontaliere în euro efectuate pe teritoriul UE în afara zonei euro se va plăti același comision – comision mic sau comision zero – ca plățile naționale efectuate în moneda locală oficială. În plus, Comisia propune astăzi sporirea transparenței și a concurenței pentru serviciile de conversie monetară atunci când consumatorii plătesc bunuri sau servicii într-o altă monedă decât cea din propria țară.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Datorită propunerii prezentate astăzi, cetățenii și întreprinderile din țările care nu fac parte din zona euro vor beneficia de aceleași condiții ca și rezidenții din zona euro atunci când fac plăți transfrontaliere în euro. Toți cetățenii europeni vor putea face transferuri transfrontaliere în euro plătind aceleași comisioane ca pentru tranzacțiile interne. Propunerea prezentată astăzi prevede, de asemenea, o transparență totală în ceea ce privește conversia valutară atunci când consumatorii plătesc cu cardul într-o țară care nu are aceeași monedă ca a lor.”

Consumatorii și întreprinderile din zona euro beneficiază deja de comisioane foarte mici pentru plățile transfrontaliere în euro; acest fapt se datorează intrării în vigoare, în 2001, a Regulamentului privind plățile transfrontaliere. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro. Propunerea de astăzi urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro pentru deplasări sau plăți efectuate în străinătate. Astfel, se va pune capăt costurilor ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere efectuate în euro în cadrul UE.

Mai precis, prezenta propunere prevede că pentru plățile transfrontaliere în euro se vor percepe comisioane identice cu cele percepute pentru plăți naționale echivalente efectuate în moneda locală. Astfel, comisioanele vor scădea, ajungând la câțiva euro sau chiar câțiva cenți. De exemplu, se va plăti același comision pentru un transfer credit transfrontalier în euro (EUR) efectuat din Bulgaria și un transfer național în leva bulgărească (BGN). Aceasta este o schimbare majoră, întrucât comisioanele pentru un simplu transfer credit pot fi exorbitante în unele state membre din afara zonei euro (de până la 24 EUR pentru un transfer de 10 EUR!). Comisioanele ridicate percepute astăzi reprezintă un obstacol în calea pieței unice, deoarece afectează activitățile transfrontaliere ale populației (achiziționarea de bunuri sau de servicii într-o altă monedă) și ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor. Acest lucru creează un decalaj major între rezidenții din zona euro care beneficiază de moneda unică și rezidenții din afara zonei euro, care pot efectua tranzacții ieftine doar în țara lor.

Datorită propunerii de astăzi, plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni transparente. În prezent, consumatorii nu sunt, în general, informați și nu cunosc costurile unei tranzacții care implică o conversie monetară. Prin urmare, conform propunerii, consumatorii vor trebui să fie pe deplin informați cu privire la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o astfel de plată (de exemplu, plăți cu cardul în străinătate, indiferent dacă este vorba de o retragere de numerar de la un bancomat, de plata cu cardul la un punct de vânzare sau de o plată online). Așadar, aceștia vor fi în măsură să compare costurile diferitelor opțiuni de conversie și să facă o alegere corectă. Conform unor informații recente, consumatorii se plâng de practicile de conversie monetară dinamică, și anume de faptul că trebuie să plătească în străinătate în propria lor monedă, și solicită interzicerea acestora după ce au constatat că, în majoritatea cazurilor studiate, ei sunt cei care ies în pierdere. Consumatorii nu dispun de informațiile necesare pentru a face cea mai bună alegere, de aceea sunt îndrumați în mod inechitabil către cele mai costisitoare opțiuni de conversie monetară. Autoritatea Bancară Europeană va avea misiunea de a elabora un proiect de standard tehnic de reglementare, care este necesar pentru a se asigura un grad sporit de transparență.

Urmează ca propunerea legislativă să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare.

Context

O prioritate esențială a Comisiei Juncker este crearea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile, în care persoanele, serviciile, bunurile și capitalurile să circule liber în cadrul unei economii al cărei produs intern brut anual se ridică la 15 mii de miliarde EUR. Piața unică urmărește, de asemenea, să le ofere consumatorilor acces la produse mai bune la prețuri mai mici, datorită unei concurențe sporite. Comisia Europeană a adoptat deja numeroase măsuri pentru a asigura emanciparea și protecția consumatorilor europeni în sectorul serviciilor financiare: Directiva privind conturile de plăți acordă tuturor rezidenților UE acces la un cont bancar de bază, Directiva privind serviciile de plată permite îmbunătățirea semnificativă a securității plăților, iar Regulamentul Comisiei privind pensiile personale paneuropene (PEPP), aflat în stadiu de propunere, va oferi consumatorilor mai multe posibilități atunci când fac economii pentru pensie. În martie 2017, Comisia Europeană a publicat un plan de acțiune care definește o strategie de consolidare a pieței unice a UE pentru serviciile financiare de consum. Comisia pune în aplicare acum primele două acțiuni din acest plan, care vizează transparența și comisioanele în tranzacțiile transfrontaliere. În acest context, plățile transfrontaliere sunt esențiale pentru integrarea economiei UE. Acestea joacă un rol important prin faptul că apropie cetățenii și întreprinderile din UE. Restricțiile și costurile excesive asociate plăților transfrontaliere constituie un obstacol în calea realizării pieței unice.

Pentru a pregăti aceste amendamente la Regulamentul 924/2009, Comisia a efectuat, în perioada iulie – octombrie 2017, o consultare publică, în cadrul căreia părțile interesate și-au exprimat opinia cu privire la cea mai bună modalitate de îndeplinire a obiectivului de reducere a costului plăților transfrontaliere în UE. În răspunsurile formulate în cadrul consultării publice, toți utilizatorii serviciilor de plată (consumatori și întreprinderi deopotrivă) au invocat comisioanele ridicate pentru tranzacțiile transfrontaliere, precum și lipsa de transparență în ceea ce privește aceste comisioane. Prestatorii de servicii de plată au insistat mai cu seamă asupra diferenței dintre plățile în euro care au fost prelucrate automat de la un capăt la altul (adică fără intervenție manuală) și plățile efectuate în alte monede, a căror prelucrare este mai puțin eficientă și, prin urmare, mai costisitoare.

 

Comisarul European Corina Crețu a participat la discuții privind Bugetul Uniunii Europene pentru următoarea perioadă financiară, de după 2020

martie 28, 2018   Comisia EuropeanăPriorităţile Comisiei Europene pe înţelesul tuturor   No comments

ȘEDINȚA COLEGIULUI: Viitorul finanțelor UE: Colegiul discută următorul buget pe termen lung pentru UE
La 2 mai 2018, Comisia va propune următorul buget pe termen lung pentru UE – cadrul financiar multianual sau „CFM” – după 2020. Bugetul viitor este parte integrantă a dezbaterii privind viitorul Europei lansată de Comisie (Cartea albă privind viitorul Europei la 1 martie 2017 și îmbogățită în continuare de documentul de reflecție al Comisiei privind viitorul finanțelor UE la 28 iunie 2017). După o primă dezbatere de orientare din 10 ianuarie 2018 și prezentarea contribuției Comisiei din 14 februarie la la reuniunea liderilor din 23 februarie 2018, Colegiul a organizat astăzi o altă dezbatere pentru a pregăti această propunere importantă. De asemenea, Parlamentul European a adoptat recent două rapoarte importante referitoare la următorul buget pe termen lung.

 

Radu Cajvaneanu
Vicepresedinte executiv

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani

coordonator

Centrul EUROPE DIRECT Botosani 
Pietonalul Transilvaniei nr. 2 (Piata Centrala ) Botosani
Tel/fax.: F: 0040 231 51 73 43 (orele 09,00 -13,00; 16,00 – 18,00)

Email: apcbotosani@yahoo.freuropedirectbotosani@gmail.com

Web: http://europedirectbotosani.ro/

 

Botosani eurochannel

Canal video +5 milioane vizualizari

1500  vizualizari zilnic!

http://www.youtube.com/profile?user=raducaj

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus