In dialog cu dl. Valentin POPA, director executiv al Direcției Județene de Statistică Botoșani: Proiectul e-DEMOS, derulat de Institutul Național de Statistică, modernizează statistica românească și vine în sprijinul administrației publice

Miercuri, în cadrul Colegiului Prefectural Botoșani, directorul Direcției Județene de Statistică Botoșani, Valentin POPA, a prezentat proiectul e-DEMOS al Institutului Național de Statistică, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 (PODCA). Este vorba de un proiect de anvergură care a urmărit modernizarea sistemului statistic naţional, prin implementarea de noi metodologii şi instrumente statistice adaptate la priorităţile sociale şi economice actuale, venite din partea administraţiei publice locale şi centrale. Acesta a cuprins și implementarea unui program de instruire destinat îmbunătăţirii capacităţilor de raportare, monitorizare şi evaluare a performanţelor administraţiei publice centrale şi locale, dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional naţional permanent, inclusiv a unei baze de date, pentru colectarea, raportarea şi analiza datelor statistice, care să faciliteze accesul la informaţii de interes public, transparenţa instituţională, precum şi optimizarea performanţelor administraţiei publice locale şi centrale.

-Domnule director, ce înseamnă derularea acestui proiect pentru statistica din România și pentru beneficiarii serviciilor acesteia?

-Pot să vă spun că obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii în statistică, la un nivel comparativ cu celelalte ţări europene şi îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei Judeţene de Statistică de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare ale utilizatorilor de date statistice, prin construirea unui sistem de indicatori ai administraţiei publice şi implicit, responsabilizarea administraţiei publice locale şi centrale. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 19.399.875,85 lei, din care 16.489.894,47 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 2.909.981,38 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

-Prin urmare, e-DEMOS vine la modul concret în sprijinul administrației publice…                                        -Exact.Sistemul informaţional-statistic creat în cadrul proiectului pune la dispoziţia administraţiilor publice şi publicului întregul set de indicatori statistici fără nici o restricţie, în condiţii de simultaneitate şi imparţialitate.Toţi indicatorii relevanţi pentru politicile de promovare a egalităţii de şanse sunt publicaţi prin dezagregări de genuri, acolo unde informaţia primară permite acest lucru. Precizez faptul că sistemul de indicatori de caracterizare a performanţelor administraţiei publice a fost conceput luând în considerare prevederile legislative comunitare şi naţionale, politicile şi practicile care exclud orice restricţie sau preferinţă care să ducă la impedimente asupra egalităţii de şanse şi de gen.Ca urmare a finalizării cu succes a proiectului, autorităţile publice, operatorii economici şi publicul larg vor avea acces la portalul eDemos (http://edemos.insse.ro/portal), care pune la dispoziţie, prin intermediul unui sistem de raportare în profil teritorial şi de vizualizare tip hartă, aproape 90 indicatori economici şi sociali şi 40 de indicatori de performanţă dezvoltaţi pe baza surselor statistice existente, urmând ca 18 indicatori să fie construiţi pe baza datelor furnizate periodic de autorităţile publice locale.

-Beneficiarii direcți ai acestui proiect, și mă gândesc de pildă la funcționarii din primării și nu numai, sunt instruiți să acceseze portalul e-DEMOS?

- Desigur. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 23 luni și s-a concretizat în proiectarea şi implementarea unui set de 58 de indicatori de caracterizare a performanţei administraţiei publice, dar și în instruirea a 5.325 de funcţionari publici, prin organizarea a 21 seminarii regionale şi mese rotunde care au reunit peste 800 de participanţi din administraţia publică locală şi centrală. Deasemeni, s-au încheiat 11 protocoale de colaborare cu ministerele şi alte autorităţi centrale şi un Cod de Practici pentru dezvoltarea de sisteme informaţional-statistice la nivel local.

- Cum vă ajută acest proiect în îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu primăriile din județ?

- Fiecare primărie va avea acces, prin disponibilitatea indicatorilor statistici la nivel local, la date statistice relevante pentru: elaborarea diverselor strategii şi programe, accesarea de fonduri externe nerambursabile, efectuarea de comparaţii între localităţi asemănătoare sub diverse aspecte economico-sociale sau comparaţii în timp ale aceleiaşi localităţi, pe baza analizei indicatorilor de performanţă (minim 50, care acoperă 11 domenii economico-sociale).

Trebuie menţionat faptul că datele incluse în sistem nu vor fi furnizate administraţiei publice locale contra-cost, ci diseminarea acestora va fi posibilă online, prin intermediul unui portal web, care va include şi o componentă ce permite asocierea informaţiilor utile cu informaţii geospaţiale (geoportal).

            -În câteva cuvinte, ce ne puteti spune despre portalul web de preluare on-line a datelor statistice – e-SOP (e-Survey online portal)?

- Institutul Naţional de Statistică, prin direcţiile teritoriale, utilizează un sistem care permite colectarea on-line a datelor solicitate prin cercetările statistice infra-anuale şi anuale. Accesarea se realizează prin Portalul web de preluare online a datelor statistice eSOP (e-Survev Online Portal) acesta fiind un sistem care permite colectarea şi validarea on-line a datelor statistice.

Proiectul “Portal web de preluare online a datelor statistice” a fost selectat dintr-o listă de 114 proiecte. Din cele 114 au fost selectate un număr de 15 proiecte din care proiectul Institutului Naţional de Statistică s-a clasat ca punctaj pe locul 4. Rezultă că a fost un proiect foarte bine fundamentat, dar considerat şi util şi necesar.

-        Cum veți lucra cu unitățile respondente din teritoriu?

-În acest sens, pe adresa de e-mail a unităţilor respondente se va primi o notificare prin care vor fi anunţaţi cu privire la perioada în care se va putea efectua încărcarea on-line a datelor pentru cercetărilor statistice realizate prin această aplicaţie informatică. Notificarea va cuprinde şi instrucţiunile cu privire la modul în care se realizează conectarea (autentificarea în sistem), regulile de stabilire a parolei şi ale numelui de utilizator astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea datelor. Soluţia informatică se adresează unităţilor raportoare, acesta fiind şi scopul proiectului. Fiecare unitate raportoare primeşte o notificare prin care i se comunică că face parte din eşantionul cercetării statistice şi dispune de o soluţie online de raportare a datelor statistice, fără a mai fi nevoită să completeze şi chestionarul pe formularul de hârtie. Soluţia propusă pentru portalul web pentru preluarea on-line a datelor statistice are la bază o arhitectură scalabilă şi robustă care asigură prevenirea întreruperilor în funcţionare şi un timp minim de recuperare în caz de erori hardware, software, umane sau dezastre naturale. Informaţiile stocate în baza de date sunt criptate, iar mecanismul de securitate a soluţiei este unul centralizat, care controlează şi accesul la modulele componente, asigurând gestiunea utilizatorilor sistemului împreună cu rolurile lor. Precizez faptul că un utilizator îşi poate crea cont în sistemul eSOP numai dacă a primit prin email solicitare de participare la o anchetă statistică şi o cheie de activare a contului.ESOP afişează la nivelul capitolelor de introducere de date şi perioada precedentă lângă datele din perioada curentă, ceea ce permite corelarea imediată a datelor din cele două perioade de raportare.Cu acest instrument, timpul alocat proiectării soluţiilor Web de introducere şi validare a datelor statistice se reduce semnificativ. Faptul că nu se utilizează un limbaj de programare, poate fi utilizat de oricine, nefiind necesare studii specializate de IT.

-Prin urmare promovați o soluţie informatică realizată la cheie…                                                            -Da. Avem nevoie de promovarea acestei soluţii, în toate împrejurările şi cu toate ocaziile, mai ales în relaţia cu primăriile din judeţ, acolo unde întâmpinăm mari probleme în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului.

      -Vă dorim succes!

A consemnat Vasile TIMOFCIUC

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus