GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (7)

[cuvinte cheie: ”am citit, am reţinut”, „valoarea suferinţei”, „omul resentimentului”, Prometeu, „istoria orgoliului european”, „omul revoltat”, „pierderea priceperii noastre de a înfrunta viaţa”, „tehnica oglinzilor paralele”, Dana Ţabrea, Alexandru Bălăşescu, „Dilema veche” nr. 686 din aprilie 2017, „(Re)construcţia realului în imaginaţie”, raportul dintre mentalul colectiv şi conştiinţa oamenilor, Matei Martin, Liliana Coroba, cele două etape ale cenzurii comuniste, modalităţi de alegere a cenzorilor, ]

25. Am citit, am reţinut: Lesek Kolakowski: „Dintre calităţile importante ale civilizaţiei noastre, calităţi care au atras mai puţin atenţia, face parte îndepărtarea totală de la credinţa în valoarea suferinţei; Albert Camus: „Mă revolt, deci suntem”; de la Denia din Joia Mare: „Astăzi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape”; Alexandru Bălăşescu: „Memoria trecutului poate fi la fel de uşor memoria viitorului”;William Faulkner: „O carte este viaţa secretă a autorului, sumbrul său frate geamăn”; Emil Brumaru: „Brusc s-a instalat în mine un animal care roade, roade, roade”; Emil Cioran: „Biblia şi Shakespeare sună bine în această limbă de ciobani şi de călugări”; Roland Barthes: „În viaţă mi-au reuşit mai bine prieteniile decât ideile”;

26. Termeni, concepte, sintagme etc.: 1. Max Scheler teoretizând despre „omul resentimentului”; 2. Teodor Baconschi amintindu-ne că Prometeu a declanşat „istoria orgoliului european”; 3. Să nu uităm „omul revoltat” a lui Albert Camus; 4. Vintilă Mihăilescu vorbind despre „pierderea priceperii noastre de a înfrunta viaţa”; 5.despre „tehnica oglinzilor paralele” la Gide şi Camil Petrescu;

27. Dana Ţabrea, în „Dilema veche” nr. 686 din aprilie 2017, prezintă expoziţia de pictură a lui Alexandru Bălăşescu. Titlul prezentării fiind unul incitant, „(Re)construcţia realului în imaginaţie”, m-au interesat câteva idei importante de ordin teoretic, idei ce sunt valabile şi în alte domenii ale creaţiei: 1.”între mentalul colectiv şi conştiinţa oamenilor se instalează un raport de corespondenţă biunivocă: arhetipurile ne influenţează viaţa conştientă, însă universul de o bogăţie infinită a imaginarului colectiv este în continuă expansiune, adăugându-i-se în permanenţă noi simboluri, plecând de la imagini cu un impact deosebit pentru oamenii care convieţuiesc într-o anumită epocă, oameni care sunt puternic marcaţi de aceleaşi imagini”; 2. „istoria faptului obiectiv e negată, în favoarea relativităţii istorice, a istoriei ca un cumul de perspective depinzând de arhetipurile dominante într-o anumită epocă”; 3. „ noi aparţinem prejudecăţilor noastre care ne dirijează din umbră deciziile şi ne determină modul de a gândi, perspectiva asupra lucrurilor”;

28. Matei Martin publică în „Dilema veche” nr. 686 din aprilie 2017 un interviu cu scriitoarea Liliana Corobca. Venind vorba despre cenzură în România comunistă, intervievata prezintă câteva aspecte ale perioadei respective. Liliana Corobca face referirile pornind de la considerentul că există două etape ale cenzurii comuniste în România: a) perioada anilor `50: 1.”prima operaţiune a fost epurarea cărţilor”; 2. „ cenzorii au fost afiliaţi pe lângă Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (DGPT); 3. „cenzorul trebuia să aibă dosar ireproşabil pe linie comunistă”; 4. „cenzorii erau persoane care nu absolviseră şcoala medie şi a căror grad de inteligenţă era relativ”; 5. „la început (1947-1949) era epurată toată literatura de dragoste. Începând cu 1950 „s-a dat drumul la dragoste”, dar era ceva convenţional: un sărut o dată la 300 de pagini sau o îmbrăţişare la câteva poeme” etc.; b) perioada anilor `60: 1. „a avut ca pretext apărarea secretului de stat”; 2. „cenzorii au fost transferaţi de la DGPT la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste”; 3. „mutarea cenzorilor la CCES a fost una de faţadă, Nicolae Ceauşescu vrând să pară mai democrat sau mai rebel în cadrul ţărilor de după Cortina de Fier”; 4. „se schimbă modul de recrutare a cenzorilor, sunt absolvenţi de facultate, sunt obligaţi să înveţe limbi străine, să meargă la cursuri postuniversitare”; 5. „în ceea ce priveşte literatura, partidul nu mai e chiar aşa de sever cu secvenţele de dragoste incluse în texte”etc.; 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus