Flavius PARASCHIV: ”ION CĂLUGĂRU – între literatură și publicistică”

Flavius PARASCHIV: ”ION CĂLUGĂRU – între literatură și publicistică”

(Editura HASEFER, București, 2020)

 

Apărută sub egida Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, cartea  ”Ion Călugăru –   între literatură și publicistică” -   amplă cercetare monografică,  de 386 pagini –  a fost editată cu sprijinul Guvernului României,  prin Departamentul pentru Relații Interetnice.

calugAutorul acesteia, Flavius Paraschiv, este  un tânăr literat ”ieșean”, născut la Botoșani. La nici 30 de ani împliniți, este doctor în Filologie (summa cum laude) al Universității ”Alexandru  Ioan Cuza” din Iași. Prozator și publicist înzestrat, atent la mișcările epocii,  Flavius Paraschiv a publicat   articole și recenzii în ”Cronica Veche”, ”Timpul”, ”Convorbiri Literare”, ”Viața Românească”, ”Expres Cultural” etc.

Meritul fundamental al cărții ”Ion Călugăru – între literatură și publicistică” constă în  recuperarea unui autor, care, așa cum rezultă din mărturiile celor care l-au cunoscut (M. Sebastian, Ovid S. Crohmălniceanu, Eugen Lovinescu, Sașa Pană etc.) a fost receptiv la ambianța socio-literară a epocii, reușind să exploreze diverse teme și formule narative prin care a încercat să se sincronizeze nu doar cu literatura din spațiul cultural românesc, ci și cu alte texte beletristice din țările europene.

Scriitor și publicist, Ion Călugăru s-a născut pe 14 februarie 1902, la Dorohoi, cu numele de Ștrul Leiba Croitoru, într-o familie de evrei, cu o situație materială precară: tatăl era croitor, iar mama casnică. Cursurile primare le-a făcut la Școala Israelito – Română din Dorohoi, localitate unde a absolvit și gimnaziul. La vârsta de 17 ani, în 1919, pleacă la București și se înscrie la Liceul ”Matei Basarab”, fără a reuși să finalizeze studiile.  Angajat la redacția ”Sburătorul”, intră -  de timpuriu -  în mișcarea socialistă și, din anul 1920, începe să publice în periodicele vremii.  În 1923, debutează editorial cu  volumul  de povestiri ”Caii lui Cibicioc”, după care – în același an – îi mai apar alte trei cărți. Alte lucrări (selectiv): ”Omul de după ușă” (roman, București, 1931), ”Charlot” (Buc., 1933), ”Don Juan Cocoșatul” (roman, Buc., 1934), ”De la cinci până la cinci” (nuvele, Buc., 1936), ”Copilăria unui netrebnic” (roman autobiografic, Buc., 1936 / cu mai multe reeditări), ”Clownul care gândește” (scenariu de comedie -  dramatică, Buc., 1949) etc.  Se stinge din viață la București, 22 mai 1956.

Dar, iată  argumentele  care l-au determinat pe Flavius Paraschiv să  ni-l redea,  în integralitatea sa,    pe Ion Călugăru:

”În primul rând, până în prezent, nu s-a publicat nici un volum dedicat vieții și operei lui Ion Călugăru, deși activitatea acestuia a fost remarcată de personalitățile generației din prima parte a secolului trecut (B. Fundoianu, Eugen Ionescu, Mihail Sebastian), dar și de criticii literari ai momentului (Perpessicius, Pompiliu Constantinescu etc.).

În al doilea rând, din vasta creație a scriitorului, se cunosc și se menționează doar o mică parte dintre cărțile publicate, cea mai apreciată fiind ”Copilăria unui netrebnic” (1936). Ignorate pe nedrept, de cele mai multe ori, celelalte compartimente care alcătuiesc ”patrimoniul” lui artistic sunt la fel de captivante, ofertante atât din punct de vedere estetic, cât și istoric, sociologic, ca expresie a unei mentalități, ideologii etc.”.

Flavius Paraschiv își  structurează lucrarea pe trei mari coordonate: (1) omul, (2) scriitorul (care cuprinde dramaturgia, proza scurtă, romanele) și (3) publicistul.

Cunoscând    puține ”amănunte” din viața și opera  lui  Ion Călugăru, am citit cu interes, plăcere / satisfacție intelectuală cartea lui Flavius Paraschiv. Nu ușor, ce-i drept, deoarece  majoritatea paginilor conțin note de subsol, care trimit la sursele de informare consultate, respectiv  o bibliografie cuprinzând  multe zeci de studii,  articole și lucrări.

Din discuțiile pe care, recent,  le-am avut cu autorul cărții, am înțeles că – printre alte proiecte -  pregătește pentru tipar și  un al doilea volum dedicat Operei lui Ion Călugăru.  Dar, alte / mai multe  detalii, la timpul cuvenit.

Până atunci, la debutul editorial, tânărului și mai mult decât promițătorului autor,  felicitări! Și, evident, succes în continuare! Flavius Paraschiv are și va avea multe de spus / scris.

                                                                                                           Al. D. FUNDUIANU

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus