COMUNICAT ITM – INSPECŢII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR

COMUNICAT ITM – INSPECŢII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR

  1. MOTIVAREA ACŢIUNII

Schimbările de ordin economic şi organizatoric care au avut loc România în ultimii ani au avut implicaţii sociale profunde asupra forţei de muncă, producând anumite îngrijorări în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din România sunt:

-      preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;

-      scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu pentru cei rămaşi în activitate;

-      creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente şi tehnologii;

-      îmbătrânirea forţei de muncă;

-      schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă.

 

Pentru perioada 2012-2015, din statistica accidentaţilor în muncă înregistraţi în baza de date a Inspecţiei Muncii rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos:

Anul Număr total salariaţi Număr total accidente de muncă Număr accidente de muncă mortale Indice de frecvenţă
2015 4.838.947 4597 232 0.95
2014 4.780.899 4255 313 0.89
2013 4.791.111 4312 321 0.90
2012 4.795.455 4220 333 0.88

 

Fig.1 Evoluţia indicelui de frecvenţă a accidentaţilor în muncă din România

în perioada 2012 – 2015

 

Din graficul prezentat mai sus, în perioada 2012 – 2015 se observă o tendinţă crescătoare a indicilor de frecvenţă pentru accidentaţii în muncă din România.

Tendinţa de creştere a indicelui de frecvenţă a accidentaţilor în muncă înregistraţi în România în ultima perioadă a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanşa acţiunea de monitorizare şi verificare a modului în care unităţile ce au înregistrat accidente de muncă realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare şi care să întărească nivelul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate.

 

  1. GRUPUL ŢINTĂ

Angajatori din toate judeţele ţării care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de muncă.

 

  1. OBIECTIVELE ACŢIUNII

 

Obiectivul general:

-      creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

Obiective specifice:

-      încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuareaconsecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă;

-      promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen.

 

Mijloace  de atingere a obiectivelor:

 

  • Activităţi de control privind verificarea în teren a realizării măsurilor dispuse în urma cercetării evenimentelor produse în cadrul unităţilor.
  • Mediatizarea acţiunii naţionale privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor în unităţile care au înregistrat astfel de evenimente în ultima perioadă,  prin publicarea de materiale informative pe site-ul instituţiei şi prin mass-media locală (radio, televiziune, ziare, etc.).
  • Promovarea bunelor practici constatate în unităţile controlate care au obţinut rezultate în reducerea numărului de evenimente, prin sesiuni de conştientizare organizate la nivel de inspectorat teritorial de muncă pentru principalii actori din domeniul SSM. Prezentarea efectelor sociale şi economice rezultate în urma diferitelor tipuri de accidente.

 

  1. DURATA ACŢIUNII

Campania de control s-a desfăşurat în 2 etape:

-      prima etapă s-a desfăşurat în lunile aprilie-mai 2017 şi a constat în informarea partenerilor sociali din unităţile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată.

-      în a doua etapă  s-a trecut  la verificarea, prin acţiuni de control la angajatori, a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor. Această etapă s-a desfăşurat în perioada iunie – noiembrie 2017.

În urma controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani, serviciul securitate şi Sănătate în Muncă, au fost verificaţi un număr de 26 angajatori cu un număr de 7159 salariaţi. Prin procesele verbale de cercetare au fost dispuse un număr de 210 măsuri, din care 174 realizate. Au fost sancţionaţi 18 angajatori şi aplicate 33 sancţiuni contravenţionale.

Dintre deficienţele frecvent constatate:

-      necompletarea registrului de evidenţă a accidentelor de muncă

-      procesele verbale de cercetare a evenimentelor nu au fost prelucrate tuturor lucrătorilor din societate

-      nu s-a realizat reevaluarea riscurilor şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie după finalizarea cercetării evenimentului.

 

 

pt. Inspector Şef

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-şef adj. Relaţii de Muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

 

Dan Moldovanu

Inspector Şef-adj. Sănătate şi Securitate în Muncă

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus