Bilanț la I.P.J. Botoșani

Bilanț la I.P.J. Botoșani

OBIECTIVE STRATEGICE

 

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;.
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Botoșani.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 

 • Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului;
 • Combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere – îmbunătăţirea cooperării în domeniu;
 • Prevenirea şi combaterea traficului de persoane, inclusiv prin creşterea nivelului de conştientizare a categoriilor sociale vulnerabile şi a gradului de protecţie a victimelor traficului de persoane;
 • Consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;
 • Combaterea migraţiei ilegale şi dezvoltarea unei politici de returnare adecvate;
 • Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor forme ale criminalităţii economico-financiare;
 • Prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare.
 • Toleranță zero la abaterile disciplinare;
 • Îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

 

Prevenirea criminalităţii

 

Referitor la prevenirea criminalităţii, compartimentul de profil din cadrul instituţiei a desfăşurat în mod constant întâlniri cu grupuri-ţintă de cetăţeni, atât elevi cât şi tineri sau persoane vârstnice, fiindu-le aduse în atenţie diverse moduri de operare pe care le folosesc infractorii atunci când comit fapte antisociale. Prin întâlnirile cu cetăţenii, specialiştii compartimentului le-au oferit acestora informaţii despre cum se pot proteja împotriva victimizării prin astfel de fapte.

Pe plan local au existat mai multe programe de prevenire: Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, Programul de prevenire a furturilor din locuințe și Programul de prevenire al violenţei intrafamiliale.

 

 

Siguranţa cetăţeanului şi evoluţia fenomenului infracţional

 

În perioada supusă analizei, poliţiştii au efectuat atât activităţi preventive cât şi de combatere şi reducere a fenomenului infracţional, scopul acestora fiind asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice s-au realizat cu respectarea prevederilor ordinelor de linie precum şi în cooperare cu celalate structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în menţinerea ordinii publice. Obiectivele generale ale activităţii de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au fost dezvoltarea şi adaptarea funcţională a capacităţii poliţiei de a răspunde cât mai bine aşteptărilor cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale sau cercetarea şi soluţionarea infracţiunilor.

Astfel, în cursul anului 2019 au fost organizate 434 de acţiuni cu efective mărite, poliţiştii participând la 387 misiuni de menţinere a ordinii cu ocazia adunărilor publice.

În ceea ce priveşte criminalitatea stradală, menţionăm că în perioada supusă analizei s-au înregistrat cu 22,07% mai puţine infracţiuni stradale sesizate decât în anul 2018. Cele mai multe dintre acestea au fost furturi din buzunare/poşete/genţi, ponderea lor fiind de 35,26%.

Precizăm că tâlhăriile comise pe stradă au scăzut cu un procent de 44%, iar furturile de autoturisme au rămas la acelaşi nivel. Cu toate acestea, acest gen de furturi nu denotă existenţa unei grupări infracţionale cu preocupări de această natură, faptele fiind comise de autori în mod spontan, în scop de folosinţă sau pe fondul unor neînţelegeri legate de dreptul de proprietate.

Pentru prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, la nivelul Poliției Municipiului Botoșani a fost întocmit un plan de măsuri în vederea gestionării corespunzătoare a activității de prevenire și cercetare a acestor fapte.

În perioada analizată, poliţiştii au intervenit la un număr de 1.260 de cazuri de violenţă în familie, dintre care 230 au necesitat emiterea ordinului de protecţie provizoriu.

Ponderea infracţiunilor este deţinută de cele de lovire sau alte violenţe (739), iar după locul comiterii faptelor de violenţă domestică, 794 au avut loc în mediul rural, iar 466 în mediul urban.

În perioada analizată, infracţiunile sesizate (per total) au scăzut cu 0,02%.

   Un aspect pozitiv în prevenirea şi combaterea criminalităţii înregistrate pe raza judeţului Botoşani este trendul descendent al infracţiunilor judiciare           (- 1,09%) , deşi s-a înregistrat o creştere a infracţiunilor de natură economico-financiară cu 6,71%.

Din totalul infracţiunilor sesizate la IPJ Botoşani, 39,36% reprezintă infracţiuni contra patrimoniului. Numărul acestora este în scădere cu 8,19 % faţă de anul 2018. De asemenea, în anul 2019, au fost înregistrate scăderi şi în cazul infracţiunilor de tâlhărie (-36,86%), furt (12,42%), înşelăciune (-10,87%) şi distrugere (-2,20%).

Activităţile efectuate de către poliţişti pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de natură economico-financiară s-au axat în principal pe combaterea faptelor ilegale grave din economia judeţului, obiectivul prioritar de acţiune fiind asigurarea unui climat de legalitate în sfera afacerilor.

La nivelul judeţului Botoşani au fost desfășurate activităţi pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii comise în domeniile contrabandei, traficului și comerțului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun, precum şi producerii şi comercializării alcoolului şi băuturilor alcoolice.

În anul 2019, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat şi efectuat 47 de acţiuni poliţieneşti, în cadrul cărora au fost efectuate un număr de 94 de percheziţii domiciliare, au fost constatate şi aplicate un număr total de 341 de sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 720.765 lei, fiind confiscat/indisponibilizat numerar şi bunuri în valoare totală de 601.873 lei.

În cadrul dosarelor penale instrumentate în perioada de referinţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au aplicat măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 3.833.510 lei, recuperând totodată în numerar sau cont bancar prejudicii cauzate în cuantum total de 871.460 lei.

Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost confiscate/indisponibilizate peste 1.020.980 de ţigarete şi 916 de litri de alcool şi 6 autovehicule, valoarea totală a bunurilor indisponibilizate depăşind 660.000 lei.

În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti pentru îndeplinirea obiectivelor propuse și pentru prevenirea şi constatarea infracţiunilor, precum și a altor fapte ce se pot produce la regimul armelor, muniţiilor, materialelor explozive şi substanţelor fitosanitare, au fost aplicate 49 de sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora depăşind suma de 21.000 de lei.

Totodată, cu ocazia activităţilor specifice desfăşurate au fost confiscate 17 de arme letale şi 12 arme neletale, precum şi 347 de elemente de muniţie, deţinute în mod ilegal.

 

 

Siguranţa în şcoli

Pentru menţinerea ordinii publice şi a siguranţei în şcoli, la începutul anului școlar 2019/2020, cele 484 unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani au fost repartizate după cum urmează: 466 Poliţiei, 11 Jandarmeriei şi 7 Poliţiei Locale ( Botoşani şi Dorohoi).

Unităţile de învăţământ identificate cu grad de risc crescut au fost incluse în itinerariile de patrulare auto şi pedestre, ca punct obligatoriu de staţionare şi în trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri. Pentru fiecare unitate şcolară a fost desemnat câte un poliţist şi un cadru didactic care au conlucrat pentru prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial în mediul şcolar.

În vederea prevenirii comiterii de infracţiuni în şcoli, în perioada analizată, o medie de 128 poliţişti au acţionat zilnic în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, în special la intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri, context în care au desfășurat un număr de peste 915 de activități preventive.

 

Siguranţa rutieră

În perioada analizată s-a avut în vedere eficientizarea activităţilor de combatere a principalelor cauze frecvent generatoare de evenimente rutiere, acţiunile fiind organizate şi desfăşurate punctual pe anumite categorii de abateri, sectoare de drum şi intervale de timp.

În cadrul activităților de control și supraveghere a traficului rutier cât și prin exploatarea unor date cu valoare operativă, la nivelul întregului județ, efectivele de poliție rutieră au descoperit și instrumentat cu 1,98% mai puţine   infracțiuni decât în anul precedent şi au constatat şi sancţionat cu 10,83% mai multe abateri contravenţionale la regimul circulaţiei.

În ceea ce priveşte evoluţia accidentelor de circulaţie, precizăm că acestea au crescut cu un procent de 4,00% faţă de anul 2018. S-au înregistrat cu 9,09% mai multe accidente grave şi cu 8,69 % mai multe accidente uşoare.

Referitor la victimele accidentelor rutiere, menţionăm că numărul persoanelor decedate a crescut cu 52,17% faţă de anul 2018. A scăzut atât numărul persoanelor rănite grav cu 0,81 % faţă de anul precedent, cât şi numărul persoanelor rănite uşor cu 10,35 %.

Principalele cauzele ale accidentelor grave soldate cu victime omeneşti înregistrate în anul 2019 pot fi structurate astfel: abaterile pietonilor şi bicicliştilor, nerespectarea regimului de viteză şi conducerea sub influenţa alcoolului.

În cursul anului 2019 au fost desfăşurate 4 proiecte de prevenire: Micul Pieton, Educație Rutieră, Educație pentru viață, Verde la Educație pentru circulație – LIDL, Cupa 1 Iunie.

 

Obiectivele prioritare ale activităţii Serviciului Criminalistic au vizat identificarea tuturor categoriilor de urme pe care le oferă locul faptei şi administrarea probelor necesare în procesul judiciar, prin expertize şi constatări criminalistice, cât şi prin exploatarea eficientă a bazelor de date.

Au fost efectuate 1802 de investigări tehnico-ştiinţifice a locului faptei, 767 de alte activităţi, ocazii cu care au fost ridicate de la locul faptei şi prelucrate în laborator diverse categorii de urme.

În urma exploatării urmelor papilare prin intermediul staţiei AFIS, precum şi a urmelor traseologice prin expertize şi constatări criminalistice, s-au realizat 143 de identificări.

 

Obiective şi priorităţi de acţiune pentru anul 2020.

 

 

 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în spaţiul public, în special cea comisă cu violenţă;
 • Combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu ţigări;
 • Creşterea gradului de siguranţă rutieră;
 • Realizarea misiunilor din competenţa organelor de poliţie circumscrise alegerilor ce vor avea loc în anul 2020;
 • Continuarea procesului de implementare a celor două proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • Dezvoltarea şi eficientizarea mecanismului de cooperare cu autorităţile locale.

 

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus