146 milioane lei din fonduri europene pentru îmbunătățirea situației școlare a 168.000 elevi

146 milioane lei din fonduri europene pentru îmbunătățirea situației școlare a 168.000 elevi

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a publicat ghidul solicitantului-condiții specifice program național pilot de tip Școală după școală.

Investiția de 146.163.000 lei va însemna concret asigurarea, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, instituție care va implementa acest proiect-pilot, a unor activități ce urmăresc îmbunătățirea situației școlare pentru 168.000 elevi din ciclul primar și gimnazial din toată țara, pe parcursul acestui an școlar (2020-2021). Sunt vizați cu precădere elevii care au situația școlară neîncheiată în semestrul I, elevii corigenți, elevii care nu au avut acces la echipamente pentru învățarea în sistem online și nici la internet, în acord inclusiv cu obiectivele Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Nu sunt neglijați nici elevii cu situația școlară încheiată, care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele.

Toate activitățile sunt proiectate și susținute de cadre didactice din învățământul primar și secundar. Se are în vedere organizarea de sesiuni de câte 20 ore/lună/elev, cu prezență fizică în clasă și cu personal didactic calificat din școala la care elevii sunt înscriși. Pot participa și elevi din alte școli.

Pandemia a schimbat viața tuturor, elevii și studenții s-au confruntat cu situații foarte grele, nemaivăzute. Aceste ore suplimentare, aferente cursurilor anului școlar 2020-2021, vor permite recuperarea deficitului de învățare cauzat de pandemie. În curând, vom semna și contractul de finanțare, a declarat Csilla Hegedüs, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

 

Abordarea MIPE cu privire la măsurile de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin intermediul POCU 2014-2020:

Reamintim că, în sprijinul reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, avem în vedere finanțarea de proiecte pentru:

- promovarea de măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, acordarea de burse de studii prin programe de educație, informare, consiliere și mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, dar și părinților/tutorilor/persoanelor care se ocupă de creșterea şi îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

- sprijin financiar, programe de tip școală după școală, programe care promovează activitățile extra-curriculare, cu accent pe dobândirea de competenţe-cheie și măsuri care vizează creșterea încrederii de sine și educația interculturală a copiilor;

- măsuri prin care se urmărește asigurarea oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară

- formarea cadrelor didactice în aria dezvoltării de măsuri de prevenire a absenteismului și abandonului școlar pentru copiii cu risc ridicat de abandon, dezvoltare de resurse şi noi materiale de învăţare.

 

Direcția de Comunicare

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus